JN Smit Makelaars BK


JN Smit Makelaars BK

Full Description


BK Lid / Member; Willem Steenkamp – FSP:43067

As lid van Masthead verteenwoordig ek die volgende maatskappye:

 1. Liberty Lewens
 2. Momentum Lewens
 3. Ou Mutual

Kort Termyn Maatskappye:

  • Kiln
  • Lions Of Africa
  • Mutual & Federal
  • Regent
  • Renasa

Ek spesialaseer ook in die volgende:

 • Begrafnisdekking
 • Beleggings
 • Groepskemas
 • Kort Termyn Versekering
 • Pensioenskemas
 • Lewensdekking & Byvoordele
 • Uitkeerversekering

Ek is ook ‘n gerigistreede verbandverwerker. Ek kan namens U aansoek doen by verskillende handelsbanke vir die lenings vir aankoop van woonings, woonstelle of lee erwe, asook boulenings.

As a member of Masthead, I represent the following companies:

 1. Liberty Life
 2.  Momentum Life
 3. Old Mutual

Short Term Companies:

  • Kiln
  • Lions Of Africa
  • Mutual & Federal
  • Regent
  • Renasa

I also specialize in the following:

 • Endowments
 • Funeral Cover
 • Group Schemes
 • Investments
 • Life Cover & Benefits
 • Pension Schemes
 • Short Term Insurance

I am also a Bond Originator and can apply for loans on your behalf at banks for purchase of fixed property, dwelling, flats, vacant plots as well as building loans.

 Category


Leave a Reply